mobile hot temp

 

เครื่องโทรศัพท์ มือถือร้อน เกิดได้จากหลายปัญหา และหลายสาเหตุ ทั้งระบบ ios และ Android
สรุปสาเหตุ คือ
1.เปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทำให้เครื่องต้องประมวลผลหนัก ใช้ทรัพยากรของเครื่องมาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
2.เครื่องมือถือร้อน ในตอนถ่ายวีดีโอต่อเนื่อง หรือไลฟ์สด หรือ เล่นเกมส์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ทั้งระบบ ios และ Android เนื่องจากใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะ
3.เครื่องร้อน เมื่อใช้งานในสถานที่สัญญาณ H+ 3G 4G อ่อน ในขณะเครื่องที่ใช้งานออนไลน์ เช่น Facebook หรือ เล่นเกมส์ หรืออื่นๆ
4.เมื่อเครื่องกำลังอัพเดทซอฟเเวร์
5.เครื่องมีปัญหา เช่นแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ส่วนวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ 
1.แนะนำให้ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ใช้งาน บางทีเปิดซ้อนกันมากเกินไป
2.ถอนแอพพลิเคชั่นที่ไม่ไช้แล้วออกบ้าง
3.เช็คแอพพลิเคชั่นแอนตี้ไวรัส ให้ลงไว้ตัวไดตัวหนึ่งเท่านั้น **(ห้ามลงมากกว่า 1 ตัว)**
4.ก่อนที่จะใช้งานหนักๆ เช่น เล่นเกมส์ ,Live สด หรือจะโอนถ่ายข้อมูล เช่นการอัพโหลดไปยัง Cloud หรือโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ก็ต้องเตรียมระบบระบายความร้อนไว้บ้าง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นะครับ
5.แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ก็เช่นกัน บางทีเราคิดว่าตัวเครื่องร้อน หรือหน่วยประมวลผล แต่จริงๆแล้ว ความร้อนอาจจะเกิดที่จากแบตเตอรี่ร้อน เนื่องจากเครื่องดึงกระแสไปใช้งาน การแก้ไขก็ทำตามข้อ 4 นะครับ อุณหภูมิความร้อนของเครื่องสูง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แบตเตอรี่ บวม เสื่อมสภาพเร็วขึ้น