trangnetwork 1

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Adjprog l3110

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก EPSON ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับรุ่น Epson L360, Epson L220


คุณสมบัติของโปรแกรม
1.สามารถแก้ไข อาการไฟกระพริบ 2 ดวงสลับกัน หรือ ไฟกระพริบ 2 ดวง พร้อมกัน หรือ ไฟกระพริบ 3 ดวง พร้อมกัน ซึ่งแสดงถึงสาเหตุซับหมึกเต็ม จำเป็นต้องเคลียร์ซับหมึก
2.สามารถแก้ไขอาการหมึกไหลไม่เต็มที่
3.สามารถแก้ไขอาการพิมพ์ออกมาแล้วสีเพี้ยน
4.ฟังก์ชั่นการล้างหัวพิมพ์แบบ Power Cleaning
5.ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปริ้นและฟังก์ชั่นอื่นๆ

ดาวโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson L360, Epson L220  Download