การตั้งค่า country code ubiquiti

Country Code เป็นปัจจัยหลักอีกประการที่ทำให้การใช้งานระยะไกล เนื่องจากแต่ละประเทศ จะถูกลิมิต ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้คลื่นของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับ ทดลองดูครับ เช่น ประเทศแคนนาดา ให้ใช้ย่านที่มีค่า 18.0  เช่น  5825A 18.0 ใช้คลื่น 5.825GHz จะแรงสุด ท่านไหนใช้ย่านอะไรอยู่ก็ลอง ปรับ Country Code เอาเองนะครับ