User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Youtube หักภาษี

9 มี.ค. 2021 09:53 ได้รับอีเมลล์จาก Youtube Team แจ้งเรื่อง [สำคัญ] การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่เงินได้จาก YouTube จะมีผลเฉพาะกับเงินได้ AdSense ประจำเดือน (รายได้ที่ได้รับจากผู้ชมผ่านการดูโฆษณา, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers และการเป็นสมาชิกของช่อง) และหากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 Google อาจจำเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุดถึง 24%

เนื้อหาในอีเมลล์:

สวัสดี
 
เราติดต่อคุณเนื่องจาก Google จะต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจากเงินได้ของครีเอเตอร์ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐฯ ภายในปีนี้ (อย่างเร็วที่สุดคือในเดือนมิถุนายน 2021) ในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า เราจะขอให้คุณช่วยนำส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณใน AdSense เพื่อประกอบการพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่ายในจำนวนที่ถูกต้อง หากคุณเข้าข่ายที่จะต้องชำระภาษี ทั้งนี้ หากคุณไม่ส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 Google อาจจำเป็นต้องหักภาษีในอัตราสูงสุดถึง 24% จากเงินได้รวมทั่วโลกของคุณ
 
ฉันต้องทำอะไรบ้าง
ในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้คุณส่งข้อมูลด้านภาษีของคุณใน AdSense โดยเครื่องมือภาษีออนไลน์ใน AdSense จะมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน และมีชุดคำถามให้คุณตอบเพื่อแนะนำกระบวนการในการพิจารณาว่าคุณเข้าข่ายจะต้องชำระภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้และรายการข้อมูลภาษีเพื่อเตรียมพร้อมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ
 
ทำไมจึงเป็นเช่นนี้
Google มีความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติที่ 3 ของประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐฯ ในการเก็บข้อมูลด้านภาษีจากครีเอเตอร์ทุกคนที่มีเงินได้และมีถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา รวมถึงหักภาษีในบางกรณีเมื่อครีเอเตอร์เหล่านั้นมีเงินได้จากผู้ชมในสหรัฐอเมริกา
 
เราจะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับครีเอเตอร์ที่มีถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะถือว่าเงินได้ที่คุณได้รับจาก YouTube เป็นค่าสิทธิจากมุมมองด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อการหักภาษีจากเงินได้ของคุณ และ Google จะหักภาษีตามที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้
 
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อเงินได้ของฉัน
หากคุณส่งข้อมูลด้านภาษี ภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจมีผลเฉพาะกับเงินได้ AdSense ประจำเดือนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (รายได้ที่ได้รับจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาผ่านการดูโฆษณา, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers และการเป็นสมาชิกของช่อง) หากไม่มีข้อมูลด้านภาษี ระบบอาจกำหนดให้อัตราภาษีของคุณเป็นอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาที่สูงขึ้น (24% จากรายได้รวมทั่วโลก) ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อเงินได้ของคุณ
 
ขอขอบคุณ
ทีม YouTube

ภาพ:

youtube ภาษี