Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

############  Start NTP  แก้ IP NTP Server ตามที่ต้องการ ############

/system clock set time-zone-name=Asia/Bangkok
/system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=158.108.212.149 secondary-ntp=202.28.18.72

############  END NTP  ############

Comments powered by CComment