Wireshark (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เครือข่าย Network ฟรี)

ดาวน์โหลดโปรแกรม Wireshark ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network) หรือวง LAN วิเคราะห์ประเภทข้อมูล ที่รับส่ง เข้าออก ได้อย่างละเอียด กำหนดเงื่อนไขข้อมูลที่ต้องการ ออกรายงานได้เพียบ
 

Comments powered by CComment