User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 1.ปัญหาไฟรูปหยดน้ำกระพริบ

fix ink flashing

สถานะการณ์เครื่องแจ้งเตือนว่า แจ้งหมึกใกล้หมด

วิธีการแก้ไขปัญหา เติมหมึกในเครื่องพิมพ์โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เครื่องพิมพ์จะยังใช้ได้ปกติแต่ไฟยังกระพริบอยู่ให้ใช้ไปจนไฟติดค้างแล้วทำตามขั้นตอนที่ 2


 2.ไฟรูปหยดน้ำ ติดค้าง

fix ink flashing2

สถานะการณ์เครื่องแจ้งเตือนว่า หมึกหมด (พิมพ์ต่อไม่ได้)

วิธีการแก้ไขปัญหา เติมหมึก แล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมในวงกลมตามภาพข้างบน 1 ครั้งโดยใช้แรงกดครั้งเดียวไม่ต้องกดค้าง เพื่อเป็นการชาร์จหมึก 

แต่หากทำตามขั้นตอนแล้วไม่หาย ให้ทำการกดปุ่มรูปสามเหลี่ยมติดต่อกัน 5 ครั้งโดยครั้งที่ 5 ให้เราเอามือกดปุ่มค้างใว้ จะมีไฟ Power สีเขียวกระพริบให้รอจนกว่าจะมีเสียงเครื่องทำงานแล้วจึงเอานิ้วออกจากปุ่ม จากนั้นให้รอจนกว่าไฟ Power สีเขียวหยุดกระพริบก็จะใช้ได้ตามปกติ

fix ink drop3

Comments powered by CComment