1.ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง

Canon PIXMA IP2770 ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง

อาการ กระดาษไม่มีหรือเครื่องไม่ดึงกระดาษ วิธีแก้ ใส่กระดาษและกดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อเริ่มการพิมพ์ใหม่

Advertisements

2.ไฟสีส้ม กระพริบ 3 ครั้ง

Canon PIXMA IP2770 ไฟสีส้มกระพริบ 3 ครั้ง

อาการ กระดาษติดขัด

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย เปิดฝาเครื่องและดึงกระดาษออก โหลดกระดาษใหม่แล้วกดปุ่ม Resume

!!!ข้อควรระวัง!!!... อย่าดึงกระดาษย้อนกลับไปทางช่องเสียบกระดาษเพราะจะทำให้อุปกรณ์ภายในทางเดินกระดาษเสียหายได้ ให้ดึงกระดาษมาทางหน้าเครื่องเท่านั้น


3.ไฟสีส้ม กระพริบ 4 ครั้ง ,หรือไฟสีส้มกระพริบ 5 ครั้ง

อาการ  เครื่องไม่ตอบรับตลับหมึก ติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องหรือตลับหมึกไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ หรือลายวงจรของตลับหมึกสกปรก

Advertisements

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออก เปิดฝาด้านหน้านำตลับหมึกออกมา ใช้กระดาษทิชชู่ทำความสะอาดตรงแผงลายวงจรของตลับหมึกและลายวงจรหัวพ่นหมึกภายในเครื่องแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่ยังหายแสดงว่าตลับหมึกอาจจะเสีย


4.ไฟสีส้มกระพริบ 7 ครั้ง

อาการ ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือถาดซับหมึกเต็ม

วิธีแก้ เปิดฝาด้านหน้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ทุกตลับได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากถาดซับหมึกเต็มต้องใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก


5.ไฟสีส้มกระพริบ 8 ครั้ง

อาการ แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม

Advertisements

วิธีแก้ กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อเริ่มการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะยังคงใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแผ่นซับหมึกเต็มและหยุดทำงานเมื่อซับหมึกเต็มและจำเป็นจะต้องเคลียร์ซับหมึก (อ่านวิธีเคลียร์ซับหมึก)


 6.ไฟสีส้มกระพริบ 13 ครั้ง

อาการ เครื่องไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ ตรวจไม่พบระดับหมึก

วิธีแก้ หมึกอาจจะหมด ฟังก์ชันตรวจจับระดับหมึกที่เหลืออาจะถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่สามารถตรวจจับระดับหมึกได้อย่างถูกต้อง

 หากฟังก์ชันการตรวจจับระดับหมึกที่เหลือถูกปิดใช้งานตลับหมึกจะแสดงเป็นสีเทาบนจอภาพสถานะเครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ต่อโดยไม่มีฟังก์ชั่นนี้ให้กดปุ่ม Resume / Cancel ของเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที


7.ไฟสีส้มกระพริบ14ครั้ง,หรือไฟสีส้มกระพริบ15 ครั้ง

อาการ เครื่องพิมพ์ไม่รู้จักตลับหมึก/ตลับหมึกเสีย

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออก นำตลับหมึกออกมา ใช้กระดาษทิชชู่ ชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างกระจกเช็ดทำความสะอาดตรงแผงลายวงจรของตลับหมึกและลายวงจรของตัวรับหัวพิมพ์ภายในเครื่องแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่ยังหายแสดงว่าตลับหมึกอาจจะเสีย(เหมือนกับข้อ3.)


8.ไฟสีส้มกระพริบ 16 ครั้ง

อาการ ไม่สามารถตรวจระดับน้ำหมึกได้ หรือหมึกสีใดสีหนึ่งหมด หรือไม่เห็นตลับสีดำ

วิธีแก้ เติมหมึกแล้วกดปุ่ม Resume / Cancel ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที หากอาการไม่เห็นตลับสีดำ ทำความสะอาดแล้วไฟยังไม่หายกระพริบให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที


 

9.ไฟสีส้มกระพริบ 27 ครั้ง ซับหมึกเต็ม

วิธีแก้ ต้องใช้โปรแกรม Reset ซับหมึก (อ่านวิธีเคลียร์ซับหมึก)


 10.ไฟสีส้มกระพริบ1ครั้ง ไฟสีเขียวกระพริบ1ครั้ง สลับกัน

Advertisements

อาการ เครื่องไม่ตอบสนองการทำงาน Error

วิธีแก้ ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กถอดสายUSB ถอดตลับหมึกเช็ดทำความสะอาด พักเครื่องไว้ประมาณ30-40นาทีเพื่อให้ตัวเครื่องคลายไฟฟ้าสถิตภายในเครื่องออกให้หมด ใส่ตลับหมึกให้เรียบร้อยแล้วลองเปิดเครื่องก็จะใช้งานได้ปกติ

 

Advertisements

Comments powered by CComment

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive