User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 1.ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง

Canon PIXMA IP2770 ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง

อาการ กระดาษไม่มีหรือเครื่องไม่ดึงกระดาษ วิธีแก้ ใส่กระดาษและกดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อเริ่มการพิมพ์ใหม่


2.ไฟสีส้ม กระพริบ 3 ครั้ง

Canon PIXMA IP2770 ไฟสีส้มกระพริบ 3 ครั้ง

อาการ กระดาษติดขัด

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย เปิดฝาเครื่องและดึงกระดาษออก โหลดกระดาษใหม่แล้วกดปุ่ม Resume

!!!ข้อควรระวัง!!!... อย่าดึงกระดาษย้อนกลับไปทางช่องเสียบกระดาษเพราะจะทำให้อุปกรณ์ภายในทางเดินกระดาษเสียหายได้ ให้ดึงกระดาษมาทางหน้าเครื่องเท่านั้น


3.ไฟสีส้ม กระพริบ 4 ครั้ง ,หรือไฟสีส้มกระพริบ 5 ครั้ง

อาการ  เครื่องไม่ตอบรับตลับหมึก ติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องหรือตลับหมึกไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ หรือลายวงจรของตลับหมึกสกปรก

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออก เปิดฝาด้านหน้านำตลับหมึกออกมา ใช้กระดาษทิชชู่ทำความสะอาดตรงแผงลายวงจรของตลับหมึกและลายวงจรหัวพ่นหมึกภายในเครื่องแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่ยังหายแสดงว่าตลับหมึกอาจจะเสีย


4.ไฟสีส้มกระพริบ 7 ครั้ง

อาการ ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือถาดซับหมึกเต็ม

วิธีแก้ เปิดฝาด้านหน้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ทุกตลับได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากถาดซับหมึกเต็มต้องใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก


5.ไฟสีส้มกระพริบ 8 ครั้ง

อาการ แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม

วิธีแก้ กดปุ่ม Resume/Cancel เพื่อเริ่มการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะยังคงใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแผ่นซับหมึกเต็มและหยุดทำงานเมื่อซับหมึกเต็มและจำเป็นจะต้องเคลียร์ซับหมึก (อ่านวิธีเคลียร์ซับหมึก)


 6.ไฟสีส้มกระพริบ 13 ครั้ง

อาการ เครื่องไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ ตรวจไม่พบระดับหมึก

วิธีแก้ หมึกอาจจะหมด ฟังก์ชันตรวจจับระดับหมึกที่เหลืออาจะถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่สามารถตรวจจับระดับหมึกได้อย่างถูกต้อง

 หากฟังก์ชันการตรวจจับระดับหมึกที่เหลือถูกปิดใช้งานตลับหมึกจะแสดงเป็นสีเทาบนจอภาพสถานะเครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ต่อโดยไม่มีฟังก์ชั่นนี้ให้กดปุ่ม Resume / Cancel ของเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที


7.ไฟสีส้มกระพริบ14ครั้ง,หรือไฟสีส้มกระพริบ15 ครั้ง

อาการ เครื่องพิมพ์ไม่รู้จักตลับหมึก/ตลับหมึกเสีย

วิธีแก้ ถอดสายปลั๊กไฟออก นำตลับหมึกออกมา ใช้กระดาษทิชชู่ ชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างกระจกเช็ดทำความสะอาดตรงแผงลายวงจรของตลับหมึกและลายวงจรของตัวรับหัวพิมพ์ภายในเครื่องแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่ยังหายแสดงว่าตลับหมึกอาจจะเสีย(เหมือนกับข้อ3.)


8.ไฟสีส้มกระพริบ 16 ครั้ง

อาการ ไม่สามารถตรวจระดับน้ำหมึกได้ หรือหมึกสีใดสีหนึ่งหมด หรือไม่เห็นตลับสีดำ

วิธีแก้ เติมหมึกแล้วกดปุ่ม Resume / Cancel ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที หากอาการไม่เห็นตลับสีดำ ทำความสะอาดแล้วไฟยังไม่หายกระพริบให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที


 

9.ไฟสีส้มกระพริบ 27 ครั้ง ซับหมึกเต็ม

วิธีแก้ ต้องใช้โปรแกรม Reset ซับหมึก (อ่านวิธีเคลียร์ซับหมึก)


 10.ไฟสีส้มกระพริบ1ครั้ง ไฟสีเขียวกระพริบ1ครั้ง สลับกัน

อาการ เครื่องไม่ตอบสนองการทำงาน Error

วิธีแก้ ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กถอดสายUSB ถอดตลับหมึกเช็ดทำความสะอาด พักเครื่องไว้ประมาณ30-40นาทีเพื่อให้ตัวเครื่องคลายไฟฟ้าสถิตภายในเครื่องออกให้หมด ใส่ตลับหมึกให้เรียบร้อยแล้วลองเปิดเครื่องก็จะใช้งานได้ปกติ