Airlink 1.0.1b wifi hotspot  Fix Bug (Ubuntu 12.04.3)

รายละเอียดของซอฟแวร์

 • created: 03/10/2011
 • latest update: 10/24/2013
 • by: Sarto nice (Wanchaloem Tongyuon)
 • www.facebook.com/sartonice
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนของซอฟแวร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องถูกดัดแปลงและแก้ไขให้ทำงานเฉพาะ ตัวสำหรับ Airlink เท่านั้น โปรแกรมนี้ทำงานบน Ubuntu 12.04 amd64 Server เท่านั้นหากคุณเลือกใช้เวอร์ชั่นไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะไม่สามารถติดตั้งได้สมบูรณ์ โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจจะให้เป็น open source

Airlink ถูกสร้างด้วย PHP Framework และทำงานบน UBUNTU 64bit เท่านั้น ดังนั้นจึงมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมก็ต้องอาศัยการทำงานของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหลาย รายการและมีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลทุกๆ 3 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงแนะนำคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะแก่การดึงประสิทธิภาพของ โปรแกรมให้มีศักภาพมากที่สุด ดังนี้

 • ซีพียู Core2 Duo หรือสูงกว่า
 • แรม 4GB หรือมากกว่า
 • ฮาร์ดดิส Solid State Drive (SSD) 64GB หรือมากกว่า (คุณสามารถเลือกใช้ Harddisk SATA 2-3 แทนได้)
 • เมนบอร์ด Socket 775 หรือ อาจจะใช้เมนบอร์ดที่สูงกว่าแต่ต้องคำนึงถึงซีพียูที่รองรับการประมวลผลแบบ 64bit
 • พาวเวอร์ซัพพลาย เปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าคุณต้องเปิดเครื่องใว้ตลอดเวลาดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ส่วนนี้จึงมี ความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวม 
 • เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS

Airlink พัฒนามาจาก CodeIgniter PHP Framework ซึ่งมีความปลอดภัยและมีความเร็วในการประมวลผลสูงมากจึงทำให้โปรแกรมสามารถทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่วนแสดงผล ของโปรแกรมสามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ทุกรุ่นเพราะถูกออกแบบเป็น responsive จึงไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนของแสดงผล 

โปรแกรมนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ "สงวนลิขสิทธิ์บางประการ" 2013. Some rights reserved

Airlink คือหนึ่งในโปรแกรม WiFi Hotspot ที่ทำงานได้ดีที่สุดตัวหนึ่งมันมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ จัดการส่วนต่างๆได้อย่างอิสระ รูปแบบที่หลากหลายและความสวยงามของส่วนแสดงผลทำให้โปรแกรมโดดเด่นและน่าใช้ งาน เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับ Web design ถูกนำมาใช้ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้โปรแกรมมีความเร็วและใช้งานได้ ง่าย

Airlink ถูกนำไปใช้งานจริงในหน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยทหาร โรงแรม และงานบริการส่วนบุคคล ที่มีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 300 คน ซึ่งโปรแกรมทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา นี่คือความสามารถและความมั่นใจของผู้ดูแลระบบที่มีต่อโปรแกรมเสรีตัวนี้ 

Airlink ถูกออกแบบให้มี 2 ส่วนใช้งานคือ ผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งาน

-:- ผู้ดูแลระบบ -:-

 • Dashboard ส่วนรายงานข้อมูลการทำงานของโปรแกรมและการใช้ทรัพยากรของ server ที่คุณใช้แบบ Real-time และการรายงานสถิติการเข้าใช้งาน และบัตรที่ถูกใช้งาน เซอร์วิสต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานโดยรวม
 • ปุ่มบริการจัดการเซอร์วิสต่างๆ ที่จะให้คุณควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่าง่ายดาย เช่น ปิดเครื่อง,รีสตาร์ทเครื่อง และจัดการโปรแกรมต่างๆที่จำเป็น
 • สถิติการใช้งานแบนด์วิด สามารถบอกคุณให้ทราบถึงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานต่อวัน,สัปดาห์,เดือน
 • คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด 
 • -- คุณสามารถกำหนดความเร็วดาวน์โหลด-อัพโหลดของผู้ใช้งาน
 • --คุณสามารถกำหนดเวลาการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้
 • --คุณสามารถกำหนด url ที่จะรีได้เร็คเมื่อล็อกอินสำเร็จได้
 • --คุณสามารถกำหนดจำนวนเครื่องที่จะให้ใช้งานต่อคนได้
 • --คุณสามารถกำหนดเวลาในการตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 • --คุณสามารถกำหนดลำดับการวางขายของกลุ่มที่คุณสร้าง หรือไม่แสดงชื่อกลุ่มที่ไม่ต้องการขายได้
 • --คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของกลุ่มผู้ใช้ได้ทันที ที่คุณต้องการ
 • --คุณสามารถออกแบบบัตร เลือกรูปแบบบัตร สีตัวอักษร แบบตัวอักษร ตำแหน่งของตัวอกษร ได้อย่างอิสระ
 • คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้รายคนกำหนดคุสมบัติของผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ
 • คุณสามารถสุ่มสร้างบัตรผู้ใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน ตามคุณสมบัติของกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นมา
 • คุณสามารถกำหนดอักษรนำหน้าการสร้างบัตรได้
 • คุณสามารถเลือกรูปแบบของรหัสผ่านได้
 • คุณสามารถกำหนดและสร้างรูปแบบการใช้งานได้ดังนี้
 • รายชั่วโมง , ชั่วโมง/ครั้ง , ชั่วโมง/วัน , ชั่วโมง/เดือน , รายวัน , รายเดือน , ตามปริมาณที่ใช้ , ตามปริมาณที่ใช้/วัน , ปริมาณที่ใช้/เดือน  
 • คุณสามารถเพิ่มประกาศหน้าล็อกอินได้อย่างอิสระผ่านการแสดงผลของ Jquery UI ที่สวยงาม
 • คุณสามารถเพิ่มประกาศที่จะให้แสดงผลในหน้า Pop up ของผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ
 • คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้งานได้ทุกคน
 • คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ หรือจุดปล่อยสัญญานได้
 • คุณสามารถสร้างหน้า ชวยเหลือหรือการใช้งานได้
 • หน้าแสดงผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์อยู่ คุณจะรู้ถึงปริมาณที่ใช้งาน รายละเอียดของผู้ใช้งาน
 • คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อผู้ใช้งานได้ทันที ที่ต้องการ
 • สถิติรายได้ที่คุณต้องการ คุณจะรู้ถึงรายได้ต่อวัน เดือน ปี และการเลือกซื้อแพ็คเกจของผู้ใช้งาน
 • อุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณอยู่ คุณสามารถจัดการกับทุกๆอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยผ่าน , การบล็อก เป็นต้น
 • การตั้งค่าเน็ตเวิร์คของคุณ
 • --คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคลาสของไอพีระบบของคุณได้ทันที ที่คุณต้องการ
 • --คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการให้เข้าใช้งานโดยไม่ต้องล็อกอินได้ทันที (Wall Garden)
 • --คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติการทำงานของระบบ Captive Portal ได้อย่างอิสระ
 • --และอื่นๆที่คุณสามารถทำได้ผ่าน Web config ของ Airlink
 • การตั้งค่าทั่วไปของระบบ
 • --กำหนดชื่อของ WiFi Hotspot ของคุณ
 • --กำหนดจำนวนสูงสุดที่สามารถสร้างบัตรได้
 • --กำหนดระบบ Force Redirect
 • --เปิด/ปิด ระบบลงทะเบียน
 • --การเติมเงินด้วยระบบทรูมันนี่
 • --การกำหนดรูปแบบของ Hotspot คุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลด้วยธีมต่างๆ มากกว่า 5 ธีม
 • --กำหนดภาษาหลักหน้าเว็บ ไทย-อังกฤษ (อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบภาษาที่ต้องการได้เอง)
 • --กำหนดรูปแบบของส่วนแสดงผลในอุปกรณ์โมบาย
 • --กำหนดการติดต่อ ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ
 • ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานและการติดตามผู้ใช้งานว่าใช้ส่วนใดของระบบบ้าง
 • และคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะไม่เคยพบในโปรแกรมใดๆ มาก่อน

-:- ส่วนผู้ใช้งาน -:-

 • ระบบแสดงผลหน้าล็อกอินที่แยกกันระหว่าง Desktop และ Mobile อย่างอิสระ
 • การแสดงผลแบบ Responsive สามารถทำงานได้ดีกับเว็บบร๊าวเซอร์ทุกตัว และปรับขนาดให้อัตโนมัติสำหรับหน้าจอทุกขนาด
 • ระบบแสดงผล 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ สามารถเลือกการแสดงผลได้ด้วยผู้ใช้งาน
 • ระบบส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ
 • สามารถเลือกซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถติดตามการเข้าใช้งานระบบได้ด้วยตัวเอง
 • เติมเงินเข้าระบบด้วยบัตรอินเทอร์เน็ตและระบบ ทรูมันนี่
 • รายงานคุณสมบัติของผู้ใช้งาน
 • ระบบเคลียร์ผู้ใช้งานด้วยตัวเอง
 • สมัครสมาชิกและระบบป้องกันการสุ่มรหัสบัตรประชาชน
 • User Dashboard ของผู้ใช้งาน
 • อื่นๆอีกมากมายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานของคุณ

 

การติดตั้ง ในตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม SSHSecureShellClient-3.2.9

เมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วให้ติดตั้งลงเครื่องในรูปแบบปกติ

การใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขค่าต่างๆจะใช้โปรแกรม nano 

เมื่อผมพูดถึง การบันทึกค่านั่นหมายถึงการกด Ctrl + O แล้วกด Enter

เมื่อผมพูดถึงการออกจากการแก้ไขค่าหมายถึงการกด Ctrl + x 

1. ทำการเชื่อมต่อเข้า server ด้วย root ดังนี้

อ่านต่อ  http://www.trangnetwork.com/airlink/#!/installation

 

 ดาวน์โหลด

Ubuntu-12.04.3-server-amd64
Download file http://goo.gl/Jxs9gh


Download file+Manual GoogleDrive http://goo.gl/i2hMkx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Airlink 1.0.1A (Ubuntu 12.04.3)
#Download file+Manual GoogleDrive https://drive.google.com/open?id=0B6E3GvnlzMefWXI4aEZvaXR1eFk

 

Comments powered by CComment