ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

# BY MangMee https://www.facebook.com/MangMeeWiFi
# Programe https://www.facebook.com/notes/653141608145053 <<< อัพเดตทุกเดือน
# IP+PORT https://www.facebook.com/groups/NET.GAME.MangMee <<< อัพเดตทุกเดือน
# Airlink  https://www.facebook.com/groups/airlink.hotspot
# Airlink http://www.airlink.getairsoft.com/board.html
****************************************************************************************************

# IPBonus
# BY MangMee
# UP Date 04/01/2558 11:00
# Local3 กับ  WAN2_conn แก้เป็นของตนเองนะครับ

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=58.97.46.160 dst-port=80 new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes protocol=tcp comment="True Digital Plus IP Bonus"

add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=202.43.33.80 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes protocol=tcp comment="Winner IP Bonus"

add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=203.107.140.246 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes protocol=tcp comment="iNi3 NetCafe"

add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=Local3 dst-address=122.155.167.151 new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes protocol=tcp comment="iCT IP Bonus"

 

 

 

{fcomment}

Comments powered by CComment