ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 1.Epson L360,L220 ไฟรูปกระดาษติดค้าง

สถานะการณ์เครื่องแจ้งเตือนว่า กระดาษหมด

วิธีการแก้ไขปัญหา หากกระดาษหมดให้ป้อนกระดาษ แล้วกดปุ่ม(ใส่ปุ่มกดรูปกระดาษ) 1ครั้ง

fix ink drop88


2.Epson L360,L220 ไฟรูปกระดาษกระพริบ 

สถานะการณ์เครื่องแจ้งเตือนว่า มีกระดาษติดขัด หรือมีวัสดุอย่างอื่นเข้าไปติด หรือจะเป็นที่ก้านเซ็นเซอร์ที่อยู่ได้ช่องเสียบกระดาษหลุดออกมา
วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.ให้ปิดเครื่องถอดปลั๊กออกเพื่อความปลอดภัย

2.ยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น

3.ดึงกระดาษหรือเศษวัสดุที่ติดค้างในเครื่องออก

4.ปิดชุดแสกนเนอร์ลง แล้วกดปุ่มรูปกระดาษ 1ครั้ง ปุ่มไหนก็ได้ 

fix ink drop88

!!!ข้อควรระวัง!!! อย่าสัมผัสสายแพร์สีขาว ชิ้นส่วนที่มีลักษณะใส และท่อน้ำหมึกภายในเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ กรณีกระดาษติดหลีกเลี่ยงการดึงกระดาษออกทางช่องใส่กระดาษ

กรณีก้านเซ็นเซอร์ที่อยู่ได้ช่องฟีดกระดาษหลุด สาเหตุมักจะเกิดจากเมื่อกระดาษติดขัดเรามักจะดึงกระดาษออกจากด้านทางกระดาษเข้า(ดึงกระดาษกลับทางเดิม) วิธีซ่อมให้ถอดถาดรองกระดาษออก ด้านล่างจะเห็นก้านเซ็นเซอร์ถ้ามีลักษณะอาการเอียงอยู่หรือหลุดออกให้นำกลับเข้าที่เดิมซึ่งจะมีตัวล็อคอยู่ โดยปกติแล้วถ้าเรามองจากด้านหน้าเครื่องตัวเซ็นเวอร์มักจะหลุดทางด้านซ้ายมือ เมื่อนำเซ็นเซอร์กลับเข้าที่แล้วให้เปิดเครื่องถ้าไฟเตือนยังกระพริบอยู่ให้กดปุ่มรูปกระดาษ 1 ครั้งก็จะใช้ได้ปกติ

 

Comments powered by CComment