ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

SAMSUNG Color SL C480W

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ SAMSUNG Color SL-C480FW

Download Driver Printer SAMSUNG Color SL-C480FW For Windows

 

Windows 10, Windows 8.1 , Windows 8, Windows 7, Windows Vista , Windows XP (32bit/64-bit)

SAMSUNG SL-C480FW Driver Download for Windows Printer Driver (Download)

SAMSUNG SL-C480FW Driver Download for Windows Scan Printer Driver (Download

 

Mac OS X (v10.x.x)

SAMSUNG SL-C480FW Driver Download for Mac Printer Driver (Download

SAMSUNG SL-C480FW Driver Download for Mac Scan Printer Driver (Download)