ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 SMF ย่อมาจาก Simple Machines Forum เป็นเว็บบอร์ดฟรี ภายใต้ใบอนุญาตของ GUI เขียนมาจากภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, SQLite  ส่วนมากจะนิยมใช้ฐานข้อมูล MySQL SMF  ตัวอย่าง

   https://www.simplemachines.org/

Comments powered by CComment