User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

Epson l360 ไฟกระพริบ 3ดวง

กรณีไฟ Power ไฟรูปกระดาษและไฟรูปหยดน้ำ กระพริบทั้ง 3 ดวง 

สถานะการณ์เครื่องแจ้งเตือนว่า เครื่องพิมพ์ Error ซึ่งอาจเกิดจากขั้วสายไฟ/สายแพร์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ขาดหรือหลุดหลวม เครื่องไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องจึงแจ้ง Error
 
วิธีการแก้ไขปัญหา โดยมากมักจะเกิดจากสายสัญญาณทางไฟฟ้าขัดข้อง จุดที่เกิดบ่อยได้แก่สายแพร์ของแสกนเนอร์หลุดหลวม ต้องถอดน็อตด้านบนสแกนเนอร์ออกแล้วยกชุดสแกนเนอร์ขึ้นเบาๆ ตำแหน่งสายแพร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าหลุดให้ใส่กลับเข้าไปใหม่ ถ้ายังไม่หายก็ต้องแกะเครื่องออกแล้วตรวจเช็คสายสัญญาณทุกจุดว่าขาดหลุดหลวมหรือไม่รวมทั้งให้สังเกตุสิ่งผิดปกติ สิ่งแปลกปลอมต่างๆภายในเครื่องด้วย และให้ตรวจดูบนแผงวงจรด้วยว่ามีรอยไหม้หรืออุปกรณ์เสียหายหรือไม่ จะทำให้แก้ไขได้ถูกต้องตามอาการเสีย