ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

############  Start Forward Port แก้ IP และ Port ตามการใช้งานจริง  ############

/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=82 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.4 to-ports=82
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=83 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.5 to-ports=83
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=84 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.6 to-ports=84

############  END Forward Port  ############

Comments powered by CComment